­

Heidestein

Een gebied waar je direct verliefd op wordt

Samen met Noordhout vormen Heidestein en Bornia een natuurgebied van 637 hectare. Het is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Utrechts Landschap. Het gebied bestaat uit naald- en gemengde bossen met heidevelden, stuifzanden en akkers. Allerlei overblijfselen van de historische landgoederen, zoals het theehuis, de vijver en resten van perronnetjes, geven het landgoed zijn eigen bijzondere sfeer. Dit is het gebied, waar ik helemaal gek op ben. Wat een waanzinnig mooi, afwisselend gebied.

Landschap

Schapen zorgden er vroeger ervoor dat het heidegebied open bleef. Ze aten het gras en de jonge boompjes tussen de heide weg. In de middeleeuwen zorgde houtkap en overbegrazing door schapen voor grote veranderingen op de Utrechtse Heuvelrug. Het bosgebied veranderde langzaam in een open vlakte met heidevelden en zandverstuivingen. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw verdwenen de schaapskuddes en werd er op grote schaal naaldbos aangeplant voor de productie van hout. Zo raakte de Heuvelrug weer bebost. Op Heidestein zijn de heidevelden en zandverstuivingen bewaard gebleven. Rond 1900 werd het theehuis gebouwd, een smalspoorlijntje aangelegd en de vijver met het kanaal gegraven. Ook de donkere wandeltunnels werden aangelegd. Het gebied werd in 1974 geschonken aan het Utrechts Landschap. Samen met mijn vogelvriend Marcel Duiven bezoek ik dit gebied heel regelmatig. In onderstaande tekst lees je een beschrijving van een van onze wandelingen.

Button
­