­

Landgoed Duivenvoorde

Broedvogelinventarisatie op een uniek landgoed


In 2021 heb ik voor het eerst een broedvogelinventarisatie gedaan.
In dit prachtige gebied rondlopen en het aantal territoria van broedvogels in kaart brengen. De gegevens worden gedeeld met Sovon in het kader van het BMP-project. Het landelijk project is gestart in 1984 en is gaandeweg uitgegroeid tot een aantal deelprojecten. Het doel is de aantalsveranderingen van vrijwel alle Nederlandse broedvogelsoorten vast te leggen.
Dit project kent zijn eigen aanpak: telling van territoriale broedvogels in vast omlijnde telgebieden vastleggen. In 2016 is op dit landgoed voor het laatst een broedvogelinventarisatie gedaan door mijn voorganger. Nu heb ik het bijltje weer opgepakt en vanaf 2021 ben ik de broedvogels in kaart aan het brengen. 
In totaal loop ik twaalf inventarisatierondes, vanaf februari tot eind juni, verspreid over de weken in deze maanden. 
Soms al heel vroeg uit de veren (4.30 uur), maar dat zijn dan wel de topmomenten, alleen maar vogels om je heen (en af en toe wat eekhoorntjes of reeën).

Eerst nog even wat extra bijzonderheden over mijn inventarisaties de afgelopen twee jaar. In februari 2021 liet het vuurgoudhaantje zich prachtig zien tijdens de korte koudegolf. De appelvinken waren ook met minstens 8 exemplaren aanwezig. Begin maart trof ik een paartje goudvink aan.
Helaas bleef het bij deze enige waarneming. Mogelijk een broedvogel op dit landgoed, maar meer waarschijnlijk broedvogel in nabijgelegen Horsten. In deze maand waren de grote bonte specht en de boomklevers heel actief om hun territorium af te bakenen. Vooral in april liet de groene specht zich horen en zelfs een paar keer zien. In mei puttertjes gezien. Daarna helaas niet meer. De jonge staartmeesjes stalen de show in mei en In juni liet de kleine karekiet zich weer prima horen en zien aan de westkant van het landgoed.
Opvallende afwezig waren de grauwe vliegenvanger en de kleine bonte specht. Ook de fitis was slechts sporadisch aanwezig. Weinig nesten van de blauwe reiger (twee stuks). Van de witte kwikstaart kon in niet duidelijk een territorium in kaart brengen. De groenlingen kwam ik helaas ook weinig tegen (landelijk ook vastgesteld).
Voor ik verder een lijstje zal tonen met de broedvogels die zeker hebben gebroed op dit landgoed een dankwoord aan de beheerder Dick de Vlieger, die het mogelijk heeft gemaakt dat dit prachtige gebied in de Randstad op broedvogels gemonitord mocht worden. Daarnaast spreek ik mijn waardering uit naar de betrokken bewoners op dit landgoed, de vrijwilligers die het landgoed helpen onderhouden en de beheerder van het prachtige kasteel die mij de gelegenheid bood om ook rond het kasteel de vogels te observeren. Dankbaar heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van het sfeervolle restaurant Hof van Duivenvoorde, waar ik me altijd weer even kon opwarmen na mijn inventarisaties. Dit jaar zal ik mijn onderzoek voortzetten.

Button
­